സൗജന്യമായി സെറ്റു പല്ലു വിതരണം ചൈതു

മൂർക്കനാട്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും MES.ഡെന്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജും സംയുക്തമായി 25 പേർക്ക്‌ സൗജന്യമായി സെറ്റു പല്ലു വിതരണം ചൈതു. ടി.എ.അഹമ്മദ്‌ kabeer സാഹിബ്‌ എം.എൽ.എ.ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post