കോളടിച്ചത് മൂന്നാറിന്, സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ കുതിപ്പ്

Munnar was hit by a huge jump in the number of tourists

മൂന്നാർ: ഊട്ടിയിലേക്കും കൊടൈക്കനാലിലേക്കും ഉള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഈ പാസ് നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ മൂന്നാറിൽ ആരംഭിച്ച ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഞായറാഴ്ച ആയതോടെ പരമാവധിയിൽ എത്തി 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടാൻ മൂന്നാറിൽ എത്തിയ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏതാണ്ട് 5 മണിക്കൂർ ആണ് എടുത്തത്.

2006 നു ശേഷം മൂന്നാറിൽ ഏറ്റവും വലിയ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റർമാർ പറയുന്നത്.

Munnar was hit by a huge jump in the number of tourists

നീലക്കുറിഞ്ഞി അഥവാ റോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന പൂത്തതായിരുന്നു 2006 മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ചത്. ഇത്തവണ ഊട്ടിയിലേക്കും കൊടൈക്കനാലിലേക്കും സഞ്ചാരികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ നടപടിയാണ് മൂന്നാറിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post