മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി മൂർക്കനാട് അഞ്ചാം വാർഡിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം

മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി മൂർക്കനാട് അഞ്ചാം വാർഡിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം

മഴയത്തും മുമ്പേ, മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിൽ രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു. സ്റ്റേഷൻപ്പടി - പരിച്ചേക്കുഴി റോഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, മറ്റു അദ്ധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ സജീവ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇത്തവണത്തെ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകുന്നു. ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ പൊടിപടലങ്ങൾ, ചെളി, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കംചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു.

മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും, കുഴലുകൾ മൂടപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളും ചെറിയ വഴികളും ഇതിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ശുചിത്വം നിലനിർത്യുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദർ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിലെ ആഴക്കിണറുകൾ, ജലസംഭരണികൾ, ചെളിവെട്ടുകൾ എന്നിവ ശുചിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം.

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താവിതരണം അറിയിച്ചു.

മഴക്കാലം കഠിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച് ഏതു സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് മുഴുവൻ പ്രദേശവാസികളുടേയും ആശ്വാസം.

Post a Comment

Previous Post Next Post